andreas.moller@mollersjuridik.se
Välkommen till
Möllers Juridik
Juridisk rådgivning i hela Sverige
KONTAKTA MIG
Kontakta 
Möllers Juridik
Alltid fri rådgivning på telefon.
KONTAKTA MIG
Profesionell och prisvärd
Juristbyrå
Juridisk rådgivning? Kontakta Möllers Juridik.
KONTAKTA MIG

Möllers Juridik erbjuder juridiska tjänster till en kvalité och till ett pris som ingen annan juridisk byrå kan jämföras vid.

Möllers Juridik är en juridisk byrå som erbjuder skatterådgivning och juridiskt ombud i skatteärenden och skattemål. Byrån arbetar med företag, föreningar, stiftelser och privatpersoner. Byrån arbetar med i princip samtliga beskattningsområden. Det kan vara ärenden som rör inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, punktskatter, förmåner, kontrollavgifter, Rot och Rut, betalningssäkringar och skattetillägg. Byrån agerar som ombud vid skatterevisioner initierade av Skatteverket. 

Kontakta gärna oss så kan vi ta en diskussion om hur vi ska göra för att ni ska nå framgång gentemot Skatteverket.

Telefonnummer: 073-6475890 | E-post: andreas.moller@mollersjuridik.se

När ni anlitar Andreas vid Möllers Juridik som ombud i skatteärenden och skattemål så erhåller ni ett ombud med lång erfarenhet av skatterätt och skatterådgivning. Erfarenheten kommer dels ifrån tjänstgörande som jurist vid Skatteverket under ca 12 år. Men också från erfarenheter Andreas erhållit från byrån. Som ombud för sina klienter drar Andreas sig inte för att nyttja sina kunskaper och erfarenheter från Skatteverket. Dels är det kunskaper och erfarenheter från skatterätten generellt men förutom detta kan Andreas nyttja andra färdigheter som han erhållit från Skatteverket. Färdigheter som inte kan erhållas hos annan arbetsgivare än Skatteverket. Det handlar om interna riktlinjer, bevisfrågor och tillvägagångsätt inom handläggningen som inte lärs ut.

Som ombud företräder Andreas sina klienter och arbetar för att korrekt skatt ska beslutas av Skatteverket alternativt förvaltningsdomstolar. För att klienter ska kunna få ett korrekt skattebeslut krävs det att klienten har stor kunskap inom skatterätt. Det är ofta till stor fördel för klienten i mer komplicerade ärenden såsom revisioner att anlita Möllers Juridik.


Vilka skatteområden!

Vid Möllers Juridik erbjuds skatterådgivning inom de flesta beskattningsområdena. Inom de områden som Möllers Juridik inte har tillräckliga kunskaper finns det ett brett samarbete med andra skattejurister. Allt för att ni som klient ska kunna erhålla de bästa förutsättningarna för en lyckad utgång.

I jämförelse med andra juridiska byråer är kunskapen och den personliga servicen högre samtidigt som arvodet är lägre. 

När ni anlitar Möllers Juridik som ombud i ett skattemål eller skatteärende är Andreas huvudsakliga uppgift att ni ska betala korrekt skatt och för att uppnå detta används samtliga kunskaper och erfarenheter som finns hos byrån. 


Övriga Juridiska områden

Möllers Juridik erbjuder juridisk hjälp och rådgivning inom en rad övriga rättsområden förutom skatterätt, bl.a. migrationsrätt, familjerätt och civilrätt. Titta gärna in under fliken Tjänster.

Kontakta Möllers Juridik för inledningsvis kostnadsfri konsultation.

andreas.moller@mollersjuridik.se
073-6475890

Nyheter

Kontakta Möllers Juridik


    Ring mig
    +
    Ring mig!