andreas.moller@mollersjuridik.se

Socialrätt

Socialrätt är ett känsligt och personligt rättsligt område som kräver mer än bara gedigen juridisk kompetens. Det handlar om att bistå människor i utsatta situationer och då krävs det förståelse. Möllers Juridik åtar sig uppdrag som offentligt biträde i mål som avser frågor om tvångsomhändertagande enligt lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).

I ärenden som omfattas av LVU kan barnets vårdnadshavare har rätt till ett offentligt biträde. Vi på Möllers Juridik är införstådda i att för att vi ska kunna erbjuda den bästa rådgivningen krävs det förståelse för klientens situation. Utifrån detta arbetar vi alltid för att den rådgivning som Möllers Juridik erbjuder klienten ska vara så anpassad för klienten som det är möjligt. Just nu har Möllers Juridik bara möjlighet att ta förordnanden där klienten önskat biträde av Möllers Juridik.

CALL NOW
+
Call me!