andreas.moller@mollersjuridik.se

Skatterätt

Möllers Juridik KB erbjuder skatterådgivning i skatteärenden, framförallt gentemot Skatteverket. Inriktningen på byrån är ombud vid överklaganden och ärenden gällande taxering för företag, föreningar, stiftelser och privatpersoner och skatterådgivning. Byrån arbetar med i princip samtliga beskattningsområden som kan komma i fråga. Det kan vara ärenden som rör inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, punktskatter, förmåner och skattetillägg. Byrån agerar som ombud vid skatterevisioner initierade av Skatteverket. Byrån kan även bistå med rådgivning avseende betalningssäkringar, kontrollavgifter, självrättelser och frågor gällande rot och rut.

När ni anlitar Möllers Juridik som ombud i skatteärenden och skattemål så erhåller ni ett ombud med lång erfarenhet av skatterätt och skatterådgivning. Erfarenheten kommer dels ifrån tjänstgörande vid Skatteverket under ca 12 år, men också från erfarenheter som erhållits hos Möllers Juridik. Andreas valde att avsluta sin tjänst hos Skatteverket för att numera arbeta med att företräda klienter i skatteärenden och skattemål gentemot Skatteverket. Andreas drar sig inte för att nyttja sina kunskaper och erfarenheter från Skatteverket för att klienten ska nå framgång. Dels är det kunskaper och erfarenheter från skatterätten generellt men förutom detta kan Andreas nyttja andra färdigheter som han erhållit från Skatteverket. Färdigheter som inte kan erhållas hos någon annan arbetsgivare än Skatteverket. Det handlar om interna riktlinjer, bevisfrågor och tillvägagångsätt inom handläggningen som inte lärs ut.

Som ombud företräder Andreas sina klienter och arbetar för att korrekt skatt ska beslutas av Skatteverket alternativt förvaltningsdomstolar. För att klienter ska kunna få ett korrekt skattebeslut krävs det att klienten har stor kunskap inom skatterätt. Det är ofta till stor fördel för klienten i mer komplicerade ärenden såsom revisioner att anlita en skattejurist eller skatterådgivare. Det är i dessa situationer Andreas som ombud kan bistå med skatterådgivning och biträde i skattemål.

CALL NOW
+
Call me!