andreas.moller@mollersjuridik.se

Revision Skatteverket

Har du åkt på revision och behöver hjälp att förbereda dig? Då har du kommit helt rätt. Vi på Möllers Juridik hjälper att förbereda dig inför och under revisionen med Skatteverket.

Jag som driver Möllers Juridik heter Andreas Möller och har under de senaste tio åren arbetat som skatteombud till både företag och privatpersoner, där ett av de områden jag var ansvarig för var ärenden som omfattades av revision. Innan jag startade egen verksamhet arbetade jag under 12 år på Skatteverket, vilket har gett mig stor kunskap om hur en revision behandlas och hur bedömningar görs.

Vad är revision?

En revision innebär att Skatteverket beslutar att granska de uppgifter som du lämnat i och med deklarationen. Syftet med en revision är din skatt ska bli precis så stor som den ska vara enligt lag.

Vem kan Skatteverket granska genom en revision?

Nedan kan du läsa om vem som kan råka ut för en revision:

 • Alla som bedriver en yrkesmässig verksamhet.
 • Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska- och ideella föreningar. Detta gäller oavsett om de bedriven näringsverksamhet eller inte.
 • Den som har anmält sig för momsregistrering eller arbetsgivare.
 • De som är ombud för utländska företagare som är skatteskyldiga i enlighet med mervärdesskattelagen.
 • De som har ansökt om F-skatt.
 • Alla som är eller misstänks vara bokföringsskyldiga i enlighet med bokföringslagen.

Vid en revision kan Skatteverket exempelvis granska följande uppgifter:

 • Räkenskaper och andra handlingar som varit underlag vid inkomstdeklarationen.
 • Kontrolluppgifter som du lämnat in för dina anställda.
 • Hur mycket du har betalat i moms, arbetsgivaravgifter, skatt, F-skatt eller punktskatter.
 • Uppgifter som du lämnat i registreringsanmälan.
 • Uppgifter från en specifik tid då du inte var skyldig att deklarera din näringsverksamhet.

Vad händer vid en revision?

Vid en revision ser vanligtvis processen ut på följande sätt:

 1. Skatteverket kontaktar dig för att avtala en dag och plats då själva revisionen ska ske. I och med detta så skickas eller lämnas ett beslut om revisionen till dig.
 2. Den revisor från Skatteverket som ska genomföra arbetet kontaktar dig och berättar vilka handlingar och uppgifter du behöver förbereda.
 3. Skatteverket genomför själva revisionen, vilket innebär att revisorn från Skatteverket granskar de önskade handlingarna och uppgifter som rör företaget.
 4. Efter avslutad revision får du en så kallad revisionspromemoria där det framgår under vilken tid granskningen genomförts och förslag till vad man kommit fram till.
 5. När du har svarat på Skatteverkets revisionspromemoria fattar Skatteverket ett beslut där eventuella skattemässiga ändringar framgår.

Få hjälp att förbereda dig inför och under revisionen

Ifall du åkt på revision och önskar hjälp att förbereda dig, kan du ta hjälp av oss på Möllers Juridik. Som nämnts tidigare så har jag som driver Möllers Juridik tidigare arbetat på Skatteverket, vilket har gett mig stor kunskap om hur de behandlar dessa ärenden och hur de gör bedömningar. Något som jag utnyttjar för att mina klienter ska vinna framgång gentemot Skatteverket.

Tveka inte att på att höra av dig till Möllers Juridik ifall du behöver hjälp inför och under en revision. Fyll enkelt i kontaktformuläret eller ring mig direkt på 073-6475890

Ring nu
+
Ring mig!