andreas.moller@mollersjuridik.se

Processrätt

Vi på Möllers Juridik biträder företag och privatpersoner domstolsprocesser, såsom i förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar. Att driva ett ärende emot en myndighet, kan för klienten i många fall kännas som att myndigheten är övermäktig, att myndigheten har mycket större resurser är den enskilde klienten. Det är där Möllers Juridik kommer in, som ombud i en juridisk process arbetar vi på Möllers Juridik för att klienten ska kunna mäta sig emot myndigheten ifråga. Den långa erfarenheten som finns på byrån innebär en trygghet för klienten vilket kan vara avgörande för utgången i målet. Andreas på Möllers Juridik har drivit flera tusen mål dels som processförare på Skatteverket men även emot olika myndigheter i byrån, detta innebär att Andreas kan nyttja de kunskaper han har från tiden när han arbetade på myndigheten för att nu se till att målen har en så fördelaktig utgång för klienten som det är möjligt.

Möllers Juridik är även ombud i tvistemål och vårdnadstvister som avgörs i allmän domstol.

Möllers Juridik driver även ärenden i migrationsdomstolarna där byrån företräder asylsökande för att de ska få ett så rättvist bemötande av Migrationsverket som är möjligt och att de asylsökande känner förtroende för det svenska rättssamhället.

Kontakta Möllers Juridik om ni är i behov av ett juridiskt ombud i en kommande eller pågående process.

CALL NOW
+
Call me!