andreas.moller@mollersjuridik.se

Överklaga skatteverket

Behöver du hjälp med att överklaga skatteverket beslut? För varje beskattningsår så beslutas hur underlaget för din slutliga skattesats ska beräknas vilket resulterar i den summa som du blir skyldig att betala.

Ibland kan man uppleva att den skattesats som man är skyldig att betala inte är rättvis. Myndigheter i Sverige är skyldiga att ompröva sina beslut om de är uppenbart oriktiga. Jag som driver Möllers juridik heter Andreas Möller och har arbetat på skatteverket i 12 år innan jag startade denna byrå. Jag har därför behandlat många fall där beslut omprövats; dels från skatteverkets sida men även som juridiskt ombud.

Omprövningsbeslut

  • När man är missnöjd med det slutgiltiga beslutet kan man begära omprövning i ett så kallat omprövningsbeslut eller överklaga beslutet.
  • Ett första steg brukar vara att skicka in en begäran om omprövning. För att denna ska ha så stor chans som möjligt att lyckas så kommer jag att titta på underlaget för beräkningarna och hur skattesatsen härleddes.
  • Vi måste först förstå hur skatteverket har fastställt beslutet innan vi optimerar din skattesats så att du betalar så lite som möjligt.

Överklaga skatteverkets omprövningsbeslut

Vid vissa tillfällen kan det vara aktuellt att överklaga ett beslut istället för att begära omprövning. Vid överklaganden är det viktigt att ha hjälp av ett juridiskt ombud för att kunna dra fördel av dennes kunskaper om processrätt. Möllers Juridik erbjuder juridiskt stöd som omfattar både processrätt och skatterätt, vilket kan ha en avgörande betydelse för om du ska nå framgång i ditt överklagande.

Överklaga skatteverkets beslut –  tidsfrist

Tidsfristen för omprövning eller att överklaga skatteverkets beslut varierar kraftigt; dels beroende på vilken tid på året men även mellan olika fall.

En annan vanlig fråga är hur långt tillbaka i tiden man kan gå för att överklaga beslut. Generellt kan sägas att ett beslut kan överklagas eller omprövas sex år efter det aktuella beskattningsåret. Olika regler avseende tidsfrister gäller för olika former av beslut. Det är alltid bra om överklaganden kommer in till Skatteverket så snart det överklagade beslutet meddelats.

Överklaga kontrollavgift skatteverket

Den som driver restaurang-frisör-bygg eller tvätteriverksamhet ska ha en s.k. personalliggare vilket är ett register över din personal, enligt skatteförfarandelagen. Om detta inte har följts korrekt så kan en kontrollavgift tillkomma. Du har däremot alltid rätt att överklaga kontrollavgift hos skatteverket.

Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska ha ett kassaregister för att registrera betalningar. Om detta inte följts korrekt så kan en kontrollavgift tillkomma. Du har däremot alltid rätt att överklaga kontrollavgift hos skatteverket.

Bra att tänka på:

  • När man ska bokföra kontrollavgift för personalliggare eller kassaregister så är det bra att komma ihåg att den precis som alla andra böter inte är avdragsgill enligt inkomstslagen.
  • Om du väljer att inte överklaga skatteverkets beslut om kontrollavgift kommer du alltså att behöva betala det fulla beloppet till skatteverket utan att din slutliga skatt nästa år sänks.

Om du vill ha hjälp med att överklaga skatteverkets beslut så ska du kontakta Andreas Möller – Möllers Juridik kan anta ditt ärende redan imorgon.

Ring nu
+
Ring mig!