andreas.moller@mollersjuridik.se

Överklaga myndighetsbeslut

Behöver du hjälp med att överklaga myndighetsbeslut? Då har du kommit helt rätt. Jag som driver Möllers Juridik heter Andreas Möller och har många års erfarenhet av att överklaga myndighetsbeslut för klienter inom föreningar, företag och privatpersoner.

De flesta myndigheter i Sverige kommer dagligen fram till beslut inom både allmänna och enskilda ärenden. Många av dessa beslut är möjliga att överklaga eller tvinga fram en omprövning av.

Rent allmänt kan man säga att du har rätt att överklaga beslut som påverkar dig negativt eller du inte är nöjd med. Detta kan antingen framställas genom en begäran om omprövning eller genom ett överklagande i form av förvaltnings- eller kommunalbesvär.

Ifall man listar upp de olika alternativen ser de ut på följande sätt:

 • Begära omprövning direkt av myndigheten
 • Överklaga enskilda myndighetsbeslut till domstol
 • Överklaga allmänna beslut fattade av kommunala organ till domstol

När du får hem ett brev med beslut från berörd myndighet så får du också veta vart du ska överklaga, samt hur lång tid du har på dig.

Förvaltningsprocess vid överklagande av myndighetsbeslut

Vid ett överklagande ska du tala om varför du anser att beslutet ska ändras, samt vilken ändring du önskar. Du behöver också tala om vad du vill att rätten ska pröva och vad du vill att de ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning. Du bör även uppge de bevis du vill referera till, samt vad du vill styrka med varje särskilt bevis.

Det är med denna process jag hjälper dig med.

Innan jag påbörjade egen verksamhet arbetade jag på Skatteverket i 12 år, vilket har gett mig stora kunskaper om hur myndigheter behandlar och gör bedömningar i olika ärenden. Dessa kunskaper har gjort att jag har en förmåga att hitta lösningar som inte andra alltid ser, vilket jag självklart utnyttjar för att mina klienter ska nå framgång vid överklaganden av myndighetsbeslut.

Jag hjälper dig att överklaga beslut från följande myndigheter:

 • Skatteverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Högskoleverket
 • Kriminalvården
 • Lantmäteriet
 • Länsstyrelsen
 • Migrationsverket
 • Polisen
 • Skolverket
 • Transportstyrelsen
 • Även andra myndigheter kan vara aktuella kontakta Möllers Juridik för att få veta mer.

Det dyker alltid upp många frågor i samband med att man önskar att överklaga ett myndighetsbeslut. Tveka därför inte på att kontakta mig för inledningsvis kostnadsfri rådgivning vid ytterligare frågor. Fyll enkelt i kontaktformuläret eller ring mig direkt på 073-6475890

Ring nu
+
Ring mig!