andreas.moller@mollersjuridik.se

Migrationsrätt

En person som utsätts eller riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland har möjlighet att söka asyl i Sverige. I samband med att personen söker asyl utser Migrationsverket ett offentligt biträde till den asylsökande. Den asylsökande har också möjlighet att själv välja vilket biträde som ska företräda honom eller henne.

Vi på Möllers Juridik antar fortlöpande uppdrag som biträde i asylärenden. Migrationsverket förordnar offentligt biträde, men många av Möllers Juridiks uppdrag kommer via privata kontakter från tidigare asylsökande, anhöriga till asylsökande och i vissa fall t.o.m. från tolkar som Möllers Juridik samarbetar med. Ett biträde i asylärenden bekostas normalt av Migrationsverket. I de fall Migrationsverket inte bekostar biträdet tar Möllers Juridik samma taxa som Migrationsverket.

Möllers Juridik företräder även personer i förvarärenden. Migrationsverket eller polisen kan besluta att en person tas i förvar, normalt sker detta i de fall då Migrationsverket inte tror att en asylsökande kommer att medverka vid en eventuell avvisning. I migrationsärenden och förvarärenden driver Möllers Juridik klientens ärende dels hos Migrationsverket men också i Migrationsdomstolarna, vilket innebär att Möllers Juridik sköter överklaganden och för klientens talan i domstol.

CALL NOW
+
Call me!