andreas.moller@mollersjuridik.se

Juridiskt ombud familjerätt

Letar du efter ett juridiskt ombud som kan bistå med hjälp i familjerättsliga frågeställningar eller tvister? Då kan du vända dig till Möllers Juridik – en juridisk byrå som erbjuder professionell och prisvärd hjälp!

Vanliga familjerättsliga frågor

Det finns många situationer där man kan vara i behov av ett juridiskt ombud. Många gånger handlar det om vårdnadstvister, umgänge med barn eller äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap.

Boende, umgänge och vårdnad om barn

När det gäller situationer där man som två föräldrar har svårt att komma överens om barnets tillvaro, har man möjlighet att vända sig till familjerätten i kommunen. Där ges ni möjlighet att genom gemensamma samtal komma överens om frågor som rör boende, umgänge och vårdnad av ert barn.

Om en överenskommelse kan nås ges ni också möjlighet att skriva ett avtal i enlighet med detta. Upplever du däremot att samtalen inte leder någon vart, alternativt om sådana inte är aktuella överhuvudtaget, kan du vända dig till ett juridiskt ombud för rådgivning.

Hos oss på Möllers Juridik kan du få kostnadsfri rådgivning på telefon, ring oss på 073–6475890, alternativt 073-9466612. Tillsammans kan vi se över din situation och vilka möjligheter som finns för att nå en lösning!

Vi kan sedermera agera ombud och hjälpa dig genom hela processen. En process som vanligtvis börjar med att vi föreslår en passande lösning till din motparts ombud. Om en överenskommelse kan nås hjälper vi dig att upprätta ett avtal i enlighet med detta. 

Kan en lösning däremot inte nås hjälper vi dig att ansöka om stämning i tingsrätten. Då inleds en s.k. vårdnadstvist där domstolen får besluta om dina yrkanden.

Äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap

Om du och din partner väljer att gå skilda vägar kan ett juridiskt ombud behövas. Inte minst om det uppstår frågeställningar eller tvister relaterat till bodelning, bohag eller andra tillgångar. Vi på Möllers Juridik hjälper dig med såväl rådgivning som ansökan om äktenskapsskillnad!

Möllers Juridik – ditt juridiska ombud i familjerätt

Ovanstående skildringar är bara några av de familjerättsliga frågor som kan uppstå. Andra inkluderar bodelningar, bouppteckningar, boutredningar, samboavtal, testamenten, arvsskiften, äktenskapsförord och gåvobrev.

Oavsett vilka frågor som du ställs inför finns vi på Möllers Juridik här för att hjälpa dig. Vid behov agerar vi också juridiskt ombud. Kontakta oss för kostnadsfri telefonrådgivning där vi går igenom dina frågeställningar och behov!

Ring nu
+
Ring mig!