andreas.moller@mollersjuridik.se

Internationell familjerätt

Ärenden som rör internationell familjerätt är oftast komplicerade. Något som innebär att behovet av professionell rättslig hjälp är stort. Om du är i behov av juridisk hjälp i internationella familjerättsfrågor kan du vända dig till Möllers Juridik!

Hjälp med internationell familjerätt

Det finns många situationer där man kan behöva juridisk rådgivning i internationella familjerättsfrågor. Om föräldrar från olika länder bildar familj kan det uppstå tvister relaterat till vårdnad, boende och umgänge. Det är inte ovanligt att barn förs bort från eller hålls kvar i ett land mot den ena förälderns vilja.  

Vårdnads-, boende- och umgängestvister

Vid internationella vårdnads-, boende- och umgängestvister där barn olovligen förts bort eller hålls kvar mot den ena förälderns vilja, sker den första delen av rättsprocessen via Utrikesdepartementet (UD).

Tillsammans med ditt juridiska ombud kan du skicka in en ansökan om återförande till Utrikesdepartementet. UD kontaktar sedermera myndigheterna i det land som barnet befinner sig i.

I första hand kontrollerar man om det finns möjlighet att barnet frivilligt återförs till Sverige. Om en sådan lösning inte är möjlig kan tvisten prövas i en domstol. Domstolsprocessen sker då i det land där barnet finns i dagsläget.

Om du är i behov av ett juridiskt ombud som hjälper dig att skicka in en ansökan om återförande, kan du vända dig till oss på Möllers Juridik.

Övriga familjerättsfrågor

Det behöver däremot inte vara så att det uppstått en tvist mellan två föräldrar. I andra fall kan det vara så att man planerar att uppfylla en dröm om att flytta utomlands. För en del kan utlandsvistelsen sluta med att man bildat familj.

Vad de flesta inte tänker på är att juridiken kan skilja sig stort från land till land, samtidigt som det kan uppstå en hel del frågor när föräldrarna är medborgare i olika länder. Det är därför oerhört viktigt att du tar hjälp av en jurist som hjälper dig med juridiska papper och frågor.

Lagstiftningen kan, som tidigare nämnts, skilja sig stort från land till land. Det kan också uppstå skillnader beroende på hur din familjesituation ser ut samt om du planerar att lämna Sverige på hel- eller deltid, d.v.s. om du bor halva året i Sverige och halva året utomlands.

Oavsett hur din situation ser ut kan du vända dig till oss på Möllers Juridik. Vi erbjuder dig professionell och prisvärd hjälp med internationell familjerätt. Kontakta oss för kostnadsfri telefonrådgivning!

Ring nu
+
Ring mig!