andreas.moller@mollersjuridik.se

Familjerätt

Frågor som rör familj kan vara känsliga och ofta väldigt betydelsefulla för familjemedlemmar som berörs. Möllers Juridik erbjuder kvalificerad och prisvärd juridisk kompetens för att lösa eventuella familjerättsliga tvister eller frågeställningar. Möllers Juridik stöttar sina klienter som juridiskt ombud i mål om äktenskapsskillnad och vårdnadstvister. Förutom ovanstående upprättar Möllers Juridik bodelningar, bouppteckningar, boutredningar, samboavtal, testamenten, arvsskiften, äktenskapsförord och gåvobrev.

CALL NOW
+
Call me!