andreas.moller@mollersjuridik.se

Exekutionsrätt

Exekutionsrätt handlar ofta om olika processer gentemot Kronofogden, det kan röra betalningsförelägganden som ska bestridas. Det kan också handla om utmätning av olika tillgångar, exempelvis kan Kronofogden utmäta en bostadsrätt för att ägaren till bostadsrätten har en skatteskuld som förfallit till betalning. Möllers Juridik erbjuder ett juridiskt stöd i frågor som handlar om obestånd och vilka följder detta kan få.

CALL NOW
+
Call me!