andreas.moller@mollersjuridik.se

Ekonomisk familjerätt

Ekonomisk familjerätt berör familjens ekonomi och inkluderar bl.a. arvsfrågor, bodelning, samboavtal och äktenskapsförord. För många är detta område oerhört viktigt då det är ett sätt att skydda sina ekonomiska tillgångar vid oförutsedda händelser såsom skilsmässor och dödsfall.

Vanliga områden inom ekonomisk familjerätt

Som tidigare nämnts finns det många frågor som ryms inom den ekonomiska familjerätten. Frågor som oftast ställs på sin spets i samband med oförutsedda händelser som skilsmässor och dödsfall. Vem ärver mina tillgångar om jag går bort? Vem har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden vid en skilsmässa? Finns det några skillnader beroende på om man sambos eller gifta?

För att vara väl förbered inför oförutsedda händelser rekommenderar vi dig att tidigt upprätta familjerättsliga avtal, äktenskapsförord, gåvobrev, testamenten och liknande. På så sätt har du möjlighet att skaffa dig en bättre överblick av de eventuella konsekvenser som kan uppstå till följd av förändrade familjeförhållanden.

Genom att skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord kan du och din partner komma överens om vilka tillgångar som tillhör vem. Något som i sin tur kan medföra att ni slipper tvister i samband med en skilsmässa, samtidigt som det ger dig möjlighet att skydda eventuella tillgångar som du hade innan förhållandet eller äktenskapet inleddes.

Har du och din partner inte upprättat något avtal eller äktenskapsförord kan en bodelning uppföras i samband med att ni skiljer er. Beroende på om ni är sambos eller gifta kan bodelningens omfattning variera.

Om du och din partner inte kan komma överens om hur bodelningen ska genomföras, kan en s.k. bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Han eller hon har i uppgift att på ett opartiskt sätt se över er situation och därefter besluta om hur bodelningen ska genomföras. För att allt ska gå rätt till är det fördelaktigt att vända sig till ett juridiskt ombud!

Möllers Juridik – ditt juridiska ombud

Möllers Juridik är en byrå med mångårig erfarenhet av familjerättsliga frågor, däribland frågor som rör den ekonomiska familjerätten!

Vi har möjlighet att hjälpa dig i en mängd ärenden, oavsett om du önskar att skriva ett äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, testamente eller också är i behov av ett juridiskt ombud. Vi på Möllers Juridik arbetar även som bodelningsman och kan upprätta bodelningar efter att äktenskap eller samboskap har upplösts.

Vi erbjuder alltid kostnadsfri rådgivning via telefon – kontakta oss redan idag så hjälper vi dig i med dina familjerättsliga frågor!

Ring nu
+
Ring mig!