andreas.moller@mollersjuridik.se

Civilrätt

Civilrätt är ett brett juridiskt område som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, juridiska områden. Det vanligaste delområdet berör framförallt avtalsrätt.

Olika former av avtal är ständigt aktuella i olika situationer. Företag kommer i princip i kontakt med olika avtal varje dag. Men även privatpersoner berörs ofta av olika former av avtal. Att inte granska ett avtal innan påskrivande kan innebära stora konsekvenser för avtalsparten. Möllers Juridik erbjuder tjänster i form av upprättande av olika avtal, granskning av olika avtal men även stöd i tvister i gällande avtal. Att lösa en tvist kan innebära att Möllers Juridik hjälper till att reda ut rättsläget och om det behövs företräda klienten i domstol. I många fall behöver klienten inte gå vidare till domstol utan det går att komma överens om en kompromiss med den andra parten. Avtal kan vara muntliga eller skriftliga. Muntliga avtal har i huvudsak samma giltighet som skriftliga dock är det oftast svårare att bevisa vad som avtalats i ett muntligt avtal.

Kontakta oss på Möllers Juridik om ni har frågor gällande olika avtal.

Köprätt är ett annat område som omfattas av civilrätten. Området köprätt omfattar rör försäljning och köp av lös egendom. Det kan handla om stöd i tvister rörande fel i vara eller frågor kring vem som står för risken vid ett överlämnande av en vara.

Kontakta oss på Möllers Juridik om ni har frågor kring köp och försäljning av varor.

.

CALL NOW
+
Call me!