andreas.moller@mollersjuridik.se

Avtalsrätt

Behöver du juridisk hjälp inom avtalsrätt? Då har du kommit helt rätt. Jag som driver den juridiska byrån Möllers Juridik heter Andreas Möller och har lång erfarenhet inom ämnet avtalsrätt.

Till avtalsrätt tillhör det juridiska område som fokuserar på hur ett avtal uppstår, hur det tolkas, samt dess giltighetstid. Även om ett avtal kan handla om i princip vad som helst så ingår det vanligtvis i någon etablerad avtalstyp som:

• Överlåtelseavtal (byte, köp eller gåva)
• Nyttandeavtal (hyra, leasing eller arrende)
• Penninglån
• Anställningsavtal
• Uppdragsavtal
• Bolagsavtal
• Försäkringsavtal
• Kompanjonsavtal
• Sekretessavtal

I Sverige har avtalsrätten en allmän del som är reglerad genom lagen (1915:218) som innefattar följande:

• Har ett avtal ingåtts?
• Har part varit beträdd av behörig?
• Hur ska avtalet tolkas?
• Oförutsedda omständigheter

Upprätta avtal

Att upprätta avtal är något som kan vara svårt ifall man aldrig gjort det tidigare. Därför kan det vara en bra idé att ta hjälp av en juridisk kunnig person. På detta sätt säkerställer du att avtalet som upprättas är riktigt, samt att det innehåller alla de nödvändiga delarna som reglerar det man vill att avtalet ska reglera.

Sveriges avtalsrätt bygger på ett system med anbud och accept, vilket innebär att den en part ger den andra ett anbud. Därefter tar den tillfrågade en ställning till anbudet och om denne godkänner med anbudet så har ett avtal uppstått.

Avtalstvist

Ibland kan det hända att man hamnar i en så kallad avtalstvist. Allra vanligaste är att man haft ett muntligt avtal där de båda parterna inte är överens om vad som sagts. Ibland kan det också vara så att man tolkar avtalet på olika sätt eller att någon bryter mot avtalet.

För att undvika dessa situationer eller åtminstone underlätta dem, är det av största vikt att ha ett riktigt och tydligt avtal.

Få hjälp med avtalsrätt

Som du märker är avtalsrätten både komplex och många gånger svår att få ett grepp om. Att ta hjälp av en auktoriserad jurist som både kan hjälpa dig att upprätta, granska och tolka avtal är därför viktigt. Att ingå ett felaktigt avtal kan nämligen få långa ekonomiska konsekvenser.

På Möllers Juridik hjälper vi dig därför med att både upprätta, granska och tolka avtal oavsett om det gäller företag eller privatpersoner. Vi har också möjlighet att hjälpa dig vid en eventuell avtalstvist.

Tveka inte på att kontakta Möllers Juridik ifall du behöver hjälp inom avtalsrätt. Fyll enkelt i kontaktformuläret eller ring mig direkt på 073-6475890

Ring nu
+
Ring mig!