andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Att tänka på när Skatteverket påbörjar en skatterevision

Varje år genomför Skatteverket mängder av skatterevisioner, skatterevisionerna kan omfatta privatpersoner, aktiebolag, olika sorters föreningar och stiftelser. Omfattningen av skatterevisionen varierar, det kan vara en riktad revision vilket innebär att Skatteverket tittar på specifika omständigheter i den skattskyldiges verksamhet, eller omfatta hela verksamheten hos den skattskyldige. Skulle ni bli föremål för skatterevision betyder det inte att Skatteverket anser att ni gjort olika felaktiga skatteval. Det är inte ovanligt att vid Skatteverkets skatterevisioner meddelas s.k. noll-pm, vilket innebär i princip att inga felaktigheter uppmärksammas under skatterevisionen.

Vid inledandet av en skatterevision brukar Skatteverket kontakta den skattskyldige för att boka ett möte och vid detta möte sker en genomgång av vad Skatteverket kommer att granska i skatterevisionen men Skatteverket vill även ta del av de handlingar Skatteverket efterfrågat.

Vad som är viktigt att tänka på är att när en skattskyldig får besked om att en skatterevision ska utföras innebär det inte att det finns misstankar om felaktigheter hos den skattskyldige. Det är dock till den skattskyldiges fördel om denna har ordning på dokumentation tillhörande den reviderade verksamheten såsom exempelvis bokföring, detta för att Skatteverket ska få en korrekt bild av den skattskyldige som är möjligt.

Nedan listar jag några av de saker ni ska tänka på vid Skatteverkets beslut om skatterevision.

Informera de inom den skattskyldiga personen som kan vara till hjälp vid skatterevisionen, såsom exempelvis direktören, kassören, revisorn och om det finns en skatterådgivare knyten till verksamheten.

Förberedande arbetet är mycket viktigt i en skatterevision se till att underlag som Skatteverket vill granska finns tillgängligt, om detta av någon anledning inte går bör revisorerna på Skatteverket informeras så snart som möjligt.

Se till att Skatteverkets personal får möjlighet att sitta på en avskild plats i den skattskyldiges lokaler, detta för att de ska kunna arbeta så ostört som möjligt. Det är alltid Skatteverkets önskan att skatterevisionens besök sker i den skattskyldiges lokaler.

Utse gärna en kontaktperson gentemot Skatteverket i större verksamheter, detta för att kommunikation ska kunna ske på ett bra och enkelt sätt som möjligt.

Utifrån ovanstående punkt är det viktigt att samtliga ansvariga inom den skattskyldiges verksamhet är informerade om att det finns en kontaktperson gentemot Skatteverket.

Gör Skatteverkets revisorer uppmärksamma på att ni önskar att all kommunikation ska ske skriftligt, detta för att undvika missförstånd om vad som dels har efterfrågats av Skatteverket men även de svar som ni lämnar. Om Skatteverket ställer muntliga frågor be att få återkomma med skriftliga svar, dels just för att undvika missförstånd men även för att se till den skattskyldiges bästa vad gäller kompetensen hos den som svarar. I dessa fall kan skatterådgivaren vara bra att tillfråga.

Kontakta skatterådgivaren för att gå igenom vad som framkommit vid besöket och hur eventuella svar ska utformas.

Om den skattskyldige har ordning på bokföring och efterfrågat underlag ska det inte vara några problem, dock händer det att Skatteverkets revisorer hittar vissa felaktigheter och det är i bl.a. dessa fall ni är välkomna att kontakta Möllers Juridik för skatterådgivning. Jag på Möllers Juridik har lång erfarenhet av hur skatterevisioner av Skatteverket kan påverka skattskyldiga.

2 Responses

  1. Nicklas Jansson

    Tack för en bra artikel, är i skrivande stund kallad till ett revisionsbesök från skattemyndigheten, återkommer om jag behöver din hjälp.

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!