andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Ombud i skattemål och skatteärenden

Min främsta uppgift såsom ombud för en skattskyldig är att se till att den skattskyldige behandlas korrekt och rätt skatt påförs.

Ofta känner sig skattskyldiga som en underlägsen part gentemot Skatteverket. Skatteverket har så stora resurser och en handläggares huvudsakliga arbetsuppgift är att ta in skatt till staten. Medan den skattskyldiges huvuduppgift är exempelvis att driva ett företag eller att arbeta på ett företag. Den skattskyldige arbetar inte med skatterätt. Detta är något som den enskilde måste sätta sig in i. Vid en utredning förekommer det ofta att det kommer stora frågebatterier från Skatteverket. Dessa frågor ska den skattskyldige svara på. Är svaren utformade på sådant sätt att ytterligare beskattning kan bli aktuellt så drabbar det den skattskyldige.

Som ombud eller biträde för den skattskyldige arbetar jag för att svaren ska vara så korrekta och genomtänkta att ytterligare skatt inte ska påföras. Det krävs lång erfarenhet och kunskap om skatterätt för att kunna göra avvägningar om vilka uppgifter som ska lämnas och hur svar till Skatteverket ska formuleras.

Det händer ofta att den skattskyldige vill prova själv att svara på Skatteverkets frågor och i enklare ärenden är detta inte något konstigt. I större ärenden är det dock ofta en fördel att kontakta en skattejurist eller skatterådgivare för konsultation. Det är alltid svårare att rädda en situation där exempelvis en skattskyldig företagare i en revision har lämnat vissa tveksamma uppgifter som kanske inte talar till dennes fördel, än i ärenden där den skattskyldige har kontaktat en skattejurist eller skatterådgivare i ärendets inledningsskede. En skattejurist eller skatterådgivare ska kunna utläsa konsekvenserna av vad ett svar till Skatteverket innebär.  Detta är en annan del av arbetet som skattejurist eller skatterådgivare. Det är i sådana situationer erfarenhet av skatterätt kommer till nytta. Jag har förutom skatterättslig erfarenhet även erfarenhet från Skatteverket. Detta innebär att jag vet vad handläggare vill få för svar när de utformar sina frågebatterier.

För rådgivning

Är du i den situationen att du behöver skatterättsligt stöd? Kontakta Möllers Juridik för inledningsvis kostnadsfri rådgivning och därefter görs en bedömning om jag kan hjälpa er.

 

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!