andreas.moller@mollersjuridik.se

Nämndeman somnade under muntliga förhandlingen!

Vid en muntlig förhandling i förvaltningsrätten som gällde företrädaransvar avseende företagsledaren, påstod företagsledaren efter att den muntliga förhandlingen var avslutad att en av nämndemännen hade somnat under förhandlingen. I sitt överklagande påstod företagsledaren att nämndemannen hade sovit under i princip hela förhandlingen och för att styrka detta inkom företagsledaren med skriftliga vittnesuppgifter från en åhörare...
Läs mer..

Kontrollavgift inom byggbranschen

I den här artikeln kommer jag att följa upp hur påverkan av bestämmelsen om att det måste finnas personalliggare vid byggarbetsplatser. Bestämmelsen trädde i kraft 1 januari 2016. Personalliggare ska finnas tillgänglig för Skatteverket vid kontroll, dessa kontroller kan ske oannonserat, vilket innebär att personalliggaren alltid måste finnas på byggplatsen. Personalliggare behövs inte om det...
Läs mer..

Nu är företrädaransvaret aktuellt igen

Kammarrätten meddelade nyligen en dom avseende företrädaransvar. Personen C.A var ansvarig för bokföringen i ett nystartat bolag, han var inte legal företrädare. C.A har skött betalning av inkommande fakturor, vid eventuella frågetecken har C.A vänt sig till den legale företrädaren och efterfrågat riktigheten i fakturorna. När legale företrädaren godkänt fakturan har C.A betalat denna. C.A...
Läs mer..

Frivillig skattskyldighet – räcker med uthyrning av fastighet

Kammarrätten meddelade nyligen en dom där kriterierna för frivillig skattskyldighet diskuterades. Det mest intressanta som går att utläsa ur domen är att det egentligen inte behöver bedrivas verksamhet i en fastighet, det är tillräckligt med att fastigheten hyrs ut. Däremot medges inte skattskyldighet vid uthyrning av stadigvarande boende. Vad som innefattar stadigvarande boende kommer jag...
Läs mer..

Årets skattekontroller – Rot och Rut

I ett antal kommande artiklar kommer Möllers Juridik att redovisa delar av Skatteverkets riktade kontroller vid årets skattekontroller. I denna artikel kommer jag diskutera den skattekontroll som Skatteverket genomför under 2017 som omfattar vissa Rot-tjänster. De Rot-tjänster som kommer att granskas specifikt i år är takarbeten, flyttjänster och Rot-avdrag som gjorts innan bostadsförsäljningar. Takarbeten som...
Läs mer..

Årets skattekontroller – privat bostadsuthyrning

I ett antal kommande artiklar kommer Möllers Juridik att redovisa delar av Skatteverkets riktade kontroller vid årets skattekontroller. I denna artikel kommer jag diskutera den skattekontroll som Skatteverket påbörjade redan under 2015. Under 2015 genomfördes mängder av kontroller huruvida privatpersoner hade deklarerat uthyrning av privatbostad. Anledningen till detta är att från 2013 höjdes fribeloppet avseende...
Läs mer..

Att tänka på när Skatteverket påbörjar en skatterevision

Varje år genomför Skatteverket mängder av skatterevisioner, skatterevisionerna kan omfatta privatpersoner, aktiebolag, olika sorters föreningar och stiftelser. Omfattningen av skatterevisionen varierar, det kan vara en riktad revision vilket innebär att Skatteverket tittar på specifika omständigheter i den skattskyldiges verksamhet, eller omfatta hela verksamheten hos den skattskyldige. Skulle ni bli föremål för skatterevision betyder det inte...
Läs mer..

Gemensamma ytor kan omfattas av mervärdesskatt och avdragsrätt

I en dom från högsta förvaltningsdomstolen som meddelades i juni 2016 fastslog domstolen att ett visst utrymme i en byggnad, som skulle innefatta ett gruppboende för personer med speciella behov, kan omfattas frivillig skattskyldighet och avdragsrätt. I ansökan om frivillig skattskyldighet framförde bolaget att ytorna som ansökan gällde var kök, allrum, entréer, tvättstuga, förrådsrum, soprum,...
Läs mer..

Skatteombud på Skatteverket anklagad för grovt förtal, hovrätten friade.

Målsäganden yrkade att ett skatteombud vid Skatteverket skulle dömas för grovt förtal därför att skatteombudet påstått under en muntlig förhandling att målsäganden upprättat fakturor i efterhand, dvs. att det har handlat om efterhandskonstruktioner för att kunna styrka sin sak i skattemålet som föranledde den muntliga förhandlingen. Skatteverket hade genom revision begärt in ett större antal...
Läs mer..

Momspliktig verksamhet gällande anslutningsavgift för vatten och avlopp

En ekonomisk förening bedriver verksamhet genom att tillhandahålla medlemmarna vatten, omhänderta avlopp och bredband. Föreningen bygger anläggningen och tillhandahåller tjänsterna i anläggningen. Byggnationen av anläggningen och anslutningen är en förutsättning för att föreningen ska kunna tillhandahålla tjänsterna ifråga. Vid det här förfarandet finns en omsättning som är mervärdesskattepliktig enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (ML)....
Läs mer..