andreas.moller@mollersjuridik.se

Bokföringens betydelse

Med jämna mellanrum kommer det domar som belyser hur viktigt det är att ha en ordnad bokföring. I den senaste domen från kammarrätten i Göteborg konstaterades att ett bolag som ägde lokaler och hyrde ut vissa delar av dessa lokaler till sitt dotterbolag. Dotterbolaget bedrev hotellverksamhet och betalade ingen hyra för lokalerna enligt bokföringen i...
Läs mer..

Avdrag vid försäljning av bostad

I dagens artikel kommer vi redogöra lite för reglerna kring avdrag för utgifter i samband med försäljning av sin bostad. Det är dels kostnader som uppkommer i samband med försäljningen men även kostnader som den skattskyldige har haft innan denne väljer att sälja sin bostad. Normalt uppkommer kostnader för en mäklare vid en försäljning av...
Läs mer..

Skatteverkets inriktade granskning 2018

Varje år brukar Skatteverket redogöra för vilka verksamheter som kommer att granskas extra noga. Ofta är skälet till denna granskning att den aktuella verksamheten har uppmärksammats i media. Så är fallet även 2018. Varje år genomförs granskningen för att upptäcka fel och fusk inom den aktuella verksamheten. Under 2017 uppmärksammades bland annat panama-läckan och hur...
Läs mer..

Beskattning av aktiebolag och placering av bevisbördan

Kammarrätten meddelade nyligen en dom gällande hur ett aktiebolag skulle beskattas avseende ett bidrag som tillföll en anknytande förening, samtidigt förtydligade kammarrätten bevisbördans placering. Svenska handbollsförbundet erhöll från det internationella handbollsförbundet ett bidrag för att arrangera handbolls-VM 2011 i Sverige. Vid påbörjandet av arbetet så fattades en överenskommelse mellan Svenska handbollsförbundet och Svenska handbollslandslaget AB....
Läs mer..

Självrättelse

Möllers Juridik har genomfört mängder av självrättelser och har stor erfarenhet av hur förfarandet är vid självrättelse. De flesta som överväger att upprätta en självrättelse och lämna över denna till Skatteverket har inkomster utomlands. För att självrättelse ska vara aktuellt är det viktigt att notera att det är inkomster som uppstår utomlands som utgör skäl...
Läs mer..

Ackumulerad inkomst

Har du exempelvis erhållit ett avgångsvederlag och vill att Skatteverket ska beräkna skatten utifrån ackumulerad inkomst är det du som skattskyldig som måste yrka i din inkomstdeklaration att detta avgångsvederlag ska beräknas enligt reglerna om ackumulerad inkomst. Det finns flera inkomster där ackumulerad inkomst kan vara aktuell. Pensionsutbetalningar som sker i efterhand, utbetalningar från vinstandelsstiftelser,...
Läs mer..

Skönsbeskattning och dess innebörd

Vid de fall då Skatteverket granskar inkomstdeklarationer händer det ofta att en inkomstdeklaration där ingen inkomst av tjänst har redovisats stannar i Skatteverkets system. Detta brukar vanligtvis innebära att Skatteverket påbörjar en utredning där det görs olika bedömningar av den skattskyldiges inkomster. I de fall då Skatteverket anser att klagande inte har kunnat visa inkomster...
Läs mer..

Skatterådgivning hos Möllers Juridik

Skatterådgivning innebär för Möllers Juridik att byrån hjälper juridiska och fysiska skattskyldiga med skattefrågor. Möllers Juridik arbetar för att den skattskyldige ska betala så lite skatt som möjligt dock utan att gå utanför lagens gränser. Möllers Juridik har inga förutfattade meningar utan företräder samtliga skattskyldiga oavsett deras bakgrund. Alla skattskyldiga ska behandlas och bemötas på...
Läs mer..
1 2 3 6
CALL NOW
+
Call me!