andreas.moller@mollersjuridik.se

Arvode

Det behöver inte bli dyrt att få hjälp av en jurist eller advokat. För mig är det viktigt att ni inte drabbas av onödiga överraskningar. Kostnaden är något som de allra flesta är intresserade av att veta innan de eventuellt bestämmer sig för att anlita ett ombud i mål eller ärende.

I många tvister och ärenden ersätts kostnaden för ombudet genom rättsskyddet i hemförsäkringen. I alla rättskydd finns ett maxbelopp som kan variera mellan 75 000 kronor och 250 000 kronor beroende på vilket försäkringsbolag du har. Självrisken är oftast 20 procent.

I ärenden och mål om skatt gentemot Skatteverket arbetar jag alltid för att klienten ska kunna erhålla ersättning från staten avseende kostnaden för ombudet i enlighet med skatteförfarandelagen.

På Möllers Juridik KB har jag i mål och ärenden gällande skattereduktion valt att ha ett fast arvode per uppdrag och överklagande. Detta innebär att oavsett hur mycket arbete jag som Ert ombud lägger ned på ett ärende är arvodet detsamma. Till detta kan eventuella resekostnader och utläggskostnader tillkomma. Det går givetvis att välja löpande räkning om detta är något ni efterfrågar.

I övriga skatteärenden debiteras en kostnad per påbörjad timme. Till detta kan eventuella resekostnader och utläggskostnader tillkomma.

I ett inledande samtal så är de första 15 minuterna kostnadsfria, därefter utgår en kostnad om 300 kr per påbörjad 15-minuters period. Ett typexempel på hur ett ärende påbörjas hos Möllers Juridik är att efter ett inledande samtal så skickar klienten över de efterfrågade dokumenten till mig via e-post och därefter tittar jag igenom ärendet och bildar mig en uppfattning om dels möjligheten att nå framgång och hur mycket arbete jag initialt behöver lägga för att upprätta exempelvis ett överklagande. Dessa uppgifter skickar jag sedan över till klienten som godtar detta. Därefter påbörjar jag arbetet för klienten så denne ska nå framgång i sitt ärende.

För eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik.

CALL NOW
+
Call me!