andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Insättningar på en skattskyldigs bankkonto innebär inte med automatik att det rör sig om skattepliktiga inkomster.

Kammarrätten i Stockholm meddelade i en dom från 5 oktober 2018 att insättningar på en skattskyldigs bankkonto inte i sig innebär att personen har tillgodofört sig skattepliktiga inkomster. Domen handlade dels om inkomstbeskattning men även påfört skattetillägg.

Den skattskyldige har av Skatteverket ansetts ha haft skattepliktig inkomst i form av inbetalningar på hennes konto i bank. Hon har hävdat att dessa betalningar rör hennes före detta make som haft tillåtelse att använda kontot. Kammarrätten ansåg att Skatteverket inte presenterat någon utredning som på något sätt förklarar varför inbetalningarna ska behandlas som skattepliktig inkomst.

Kammarrätten gick ganska hårt åt Skatteverket och menade att den utredning som Skatteverket hade hänvisat till var bristfällig då Skatteverket inte ens hade utrett varifrån insättningarna kom ifrån. Kammarrätten menade att det inte räcker att enbart hävda att det rör sig om skattepliktiga intäkter för att det gjorts inbetalningar till den skattskyldiges bankkonto. Hade Skatteverket gått vidare i sin utredning och undersökt varifrån insättningarna härrörde ifrån är det inte alls säkert att Skatteverket kunnat nå framgång. Det krävs att Skatteverket kan visa att den skattskyldige har erhållit skattepliktiga inkomster och då måste Skatteverket även visa vilken koppling dessa inkomster har till den skattskyldige.

I mål såsom detta är det Skatteverket som har bevisbördan för att styrka sitt påstående. Det vill säga det är Skatteverket som måste visa att deras påstående är korrekt. Kammarrätten ansåg inte att Skatteverket hade lyckats med detta och undanröjde påförd inkomstbeskattning och påfört skattetillägg.

I förvaltningsrättens dom framgick att domstolen ansåg att Skatteverket gjort tillräckligt för att kunna påföra inkomsten som skattepliktig inkomst. Förvaltningsrätten ansåg att bevisbördans placering hade övergått på den skattskyldige.

Denna dom är ett typexempel på hur förvaltningsrätten sätter för stor tilltro till Skatteverket och riktigheten i Skatteverkets beslut.

Kontakta Möllers Juridik

Är du i en situation där du känner att Skatteverket har fattat ett felaktigt beslut är du välkommen att kontakta Möllers Juridik för inledningsvis fri rådgivning. Om det därefter framkommer uppgifter som visar på att Skatteverket har fattat ett felaktigt beslut är Möllers Juridik behjälplig som ditt ombud.

Leave a Reply

CALL NOW
+
Call me!