andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Frivillig rättelse eller inte!

I en dom som nyligen meddelades av Stockholms kammarrätt fördes en diskussion om frivillig rättelse skett eller inte.

Ett bolag har i sin mervärdesskattedeklaration lämnat felaktiga uppgifter på sådant sätt att poster för ingående moms angivits med ett minustecken, innebärande att bolaget redovisat ett för stort avdrag för detta. Skatteverket har därmed påfört bolaget skattetillägg.

Bolaget har anfört att felet upptäcktes i samband med periodboksluten och då rättades av deklarationsombudet. Vidare har bolaget uppgett att en upplysning tillställts Skatteverket där det angavs vad som hänt.

Förvaltningsrätten anser att den lämnade uppgiften är onormal, men att den skulle kunnat vara korrekt. Vidare anser förvaltningsrätten att upplysningen inte tydligt indikerar att något var fel i den aktuella deklarationen. Skatteverket särskilda utredningsansvar har därmed inte uppkommit och en oriktig uppgift har lämnats.

Vidare konstaterar förvaltningsrätten att rättelse skett efter det att förfrågan från Skatteverket tillställts bolaget. Det har därmed funnits fog för att ta ut skattetillägg. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning.

Denna dom påvisar såsom många andra domar att rättelser som skett efter att Skatteverket skickat ut en förfrågan alternativt inlett en revision oftast inte kan uppfattas som frivillig.

För att en frivillig rättelse ska ha inkommit till Skatteverket krävs det att Skatteverket inte har inlett en utredning.

En frivillig rättelse måste dessutom vara utformad på ett sådant sätt att samtliga uppgifter som är väsentliga för att Skatteverket ska kunna genomföra denna rättelse framgår. Finns det brister i en sådan självrättelse, finns det en risk att Skatteverket anser att den skattskyldige inte lämnat tillräckliga uppgifter för att möjliggöra riktiga beslut.

Att utelämna uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga beslut, är detsamma som att lämna en oriktig uppgift. En sådan oriktig uppgift kan innebära att den skattskyldige påförs ett skattetillägg, vilket den skattskyldige har velat undvika genom lämnandet av självrättelsen.

Kontakta Möllers Juridik AB

I det fall ni önskar hjälp med att upprätta en självrättelse är ni välkomna att kontakta Möllers Juridik. Vi sköter förfarandet gentemot Skatteverket från upprättandet av självrättelsen tills dess Skatteverket lämnat beslut.

Leave a Reply

Ring mig
+
Ring mig!