andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Covid19 momsfritt?

Att tillhandahålla tester för att avgöra om en person har drabbats av Covid19 kan bedömas både som en momspliktig och en momsfri verksamhet.

Avgörande är om testerna utförs i en miljö som går att likställa med en allmän vårdinrättning. I det fall exempelvis ett företag säljer testkit och detta utgör huvudsakliga verksamheten ses sådan försäljning inte som momsfri.

I samband med tidigare Coronautbrottet har det dykt upp många nya verksamheter som innefattar försäljning av testkit. Skatteverket har i sin rättsliga vägledning uppdaterat denna på grund av den nuvarande situationen. I vägledningen framgår vad som angetts ovan. I det fall testkit erbjuds genom exempelvis provtagning i en miljö som går att jämföra med en allmän vårdinrättning, är denna undantagen från momsplikt.

En webbutik som säljer testkit för Covid19 är inte att jämföra med en allmän vårdinrättning. Dennes verksamhet är därmed inte undantagen från moms.

Under den nuvarande situationen har olika företag marknadsfört olika former av testkit och det är i nuläget oklart hur redovisningen av dessa verksamheter har skett. Det är inte helt osannolikt att det i framtiden kommer att ske prövningar i domstol. Detta för att avgöra var gränsen går när det gäller bedömningen om det går att jämföra med en allmän vårdinrättning eller inte.

Avgörande kommer mest sannolikt vara hur verksamheten har bedrivits. Var den har bedrivits. Samt med vilken form av personal.

Kontakta Möllers Juridik

Om ni har frågor kring allmän vårdinrättning och om sådan kan bedömas vara momspliktig eller inte är ni välkomna att kontakta oss på Möllers Juridik. Bedriver ni näringsverksamhet som eventuellt angränsar till allmän vårdinrättning och ni inte har redovisat moms, kontakta Möllers Juridik för skatterådgivning.

På Möllers Juridik erbjuds ni alltid 15 minuters gratis inledande samtal och under detta samtal hinner vi skapa oss en bild över situationen, om vi kan hjälpa er och hur vi ska gå vidare.

Leave a Reply

Ring nu
+
Ring mig!