andreas.moller@mollersjuridik.se

Nyheter

Avdrag vid försäljning av bostad

I dagens artikel kommer vi redogöra lite för reglerna kring avdrag för utgifter i samband med försäljning av sin bostad. Det är dels kostnader som uppkommer i samband med försäljningen men även kostnader som den skattskyldige har haft innan denne väljer att sälja sin bostad.

Normalt uppkommer kostnader för en mäklare vid en försäljning av en bostad. Denna kostnad har den skattskyldige möjlighet att göra avdrag för. Har den skattskyldige anlitat en person för homestyling finns det möjlighet att göra avdrag för även denna kostnad. Normalt brukar avdrag kunna göras för kostnader som har en direkt anknytning till försäljningen. Det finns även kostnader som den skattskyldige hade vid inköpet som avdrag kan göras för, vanligtvis kostnad för lagfart.

Förbättringsutgifter

Om den skattskyldige har exempelvis renoverat ett kök och investerat i nya vitvaror kan detta utgöra en kostnad som är avdragsgill som förbättringsutgift. Detta är dock inte möjligt om köket vid inköpstillfället var i nyskick, eller om förbättringsutgifterna tillkommit tidigare än fem år innan försäljningsåret.

Det går aldrig att göra avdrag för förbättringsutgifter som uppkommit tidigare än fem år innan försäljningsåret. Om den skattskyldige i ovanstående köksrenovering anlitat en byggfirma och utnyttjar möjligheten till ROT-avdrag får inte förbättringsutgifterna inkludera ROT-avdraget. Det är bara faktiska kostnader som den skattskyldige får avdrag för. Detsamma gäller om en skattskyldig utför arbetet själv. Det finns inte möjlighet att göra något avdrag för det arbete den skattskyldige själv utfört i sin bostad.

Ny- till- eller ombyggnad

Har den skattskyldige exempelvis byggt till sin sommarstuga med ett badrum och ett vardagsrum får denne avdrag för hela kostnaden och i detta fall gäller inte begränsningen avseende kostnader som tillkommit tidigare än fem år innan försäljningsåret. Däremot får inte avdrag göras för ny- till- eller ombyggnadskostnader som uppkommit innan 1974 när det gäller bostadsrätter och 1952 när det gäller småhus.

Viktigt att tänka på är att det krävs att den skattskyldige har haft en verklig kostnad för avdraget. Om en skattskyldig har haft en vattenskada i ett badrum och dennes försäkringsbolag ersätter skadan i form av ett nytt badrum går det inte att göra avdrag för den kostnaden.

Styrka sina kostnader

Det vanligaste sättet att styrka sina kostnader vid förbättringsutgifter eller ny- till- eller ombyggnad är att den skattskyldige har kvitton för kostnaderna. Det finns dock andra sätt att för att styrka att den skattskyldige har haft en kostnad som denne gjort avdrag för. Exempelvis fotografier kan vara ett sätt att styrka att ett arbete har genomförts. Enbart fotografier på ett nytt kök är dock inte säkert att det räcker utan det behöver troligtvis finnas fotografier både före, under och efter arbetet genomförts. Ytterligare bevisning som kan vara till hjälp för att styrka avdragna kostnader är fastighetsdeklarationen. I denna kan Skatteverket se vilken standard ett kök var i den tidigare fastighetsdeklarationen och jämföra den med en fastighetsdeklaration efter att köket renoverats. Andra handlingar som kan användas som bevisning kan vara ritningar, lånehandlingar, kontoutdrag och bygglovshandlingar.

Skattetillägg

Det är viktigt att tänka på vid en kontroll från Skatteverket kan det finnas en risk att den skattskyldige påförs skattetillägg på de avdrag som inte kan styrkas.

Kontakta Möllers Juridik

Möllers Juridik kommer i ett antal kommande artiklar redogöra för andra avdrag som är förhållandevis vanliga.
Kontakta gärna oss om ni har frågor kring avdrag för kostnader som kan vara avdragsgilla.

Leave a Reply

CALL NOW
+
Call me!